Vaksdal Husflidlag
Håndverk
Kultur
Kultur
Samvær
Sosialt
Håndverk

About

Laget blei stifta 1.april 1987 og har i dag 72 medlemmer. Det er 50 voksne 4 ungdommer 18 barn. Barna er med i ei gruppe som heiter Ung Husflid. Viktig å få dei unge på bana tidleg. Her får dei delta på kurs som: Ull, Sying, Perlebelte og mykje anna. Me leigar lokale i Coop Hordaland sine lokaler på Dale som vert kalla Husflidstova.
Aktivitetar: Me har Husflidskafe ca 1 gong i mnd. Då har medlemmane og andre høve til å koma. Dette er meir eit sosialt samvær, der ein kan ta med eiga handarbeid.
Kurs: Laget arrangerer kurs både vår og hausthalvåret. Kursa vert lyst ut i Vaksdal Posten. Alle kursa vert halde i Husflidstova.
Husflidmessa: Me har Husflidmesse andre helga i nov kvart år. Den vert halde i Turbinen. Her er anledning til å få med seg flotte utsillinger av heimalaga Produkter, Kafe og Juleverkstad for born.

General information
Kontaktperson: Evy Beathe Kvamme
936 45 297
Evykvamme@hotmail.com
Vaksdal, Norge
Contact person
Evy Kvamme
Updated By Evy Kvamme.
Updated At 17/10/2019 10:42