• Back to list
  Oppdrag
  Manage event

  Monday, March 11, 2019

  12:00 AM - 11:59 PM

  This event has an age limit on 18 and below

  1 Participants

  Minimum 1 and maximum 40 participants

  KRAFTTAK MOT KREFT - vi trenger bøssebærere
  HELE VAKSDAL KOMMUNE

  Frivilligsentralen har påtatt seg arbeid i forbindelse med Kreftforeningens aksjon KRAFTTAK MOT KREFT.

  I den anledning trenger jeg noen til å gå med bøsser i kommunen i perioden 11-17.3.19

  Har du lyst til å gjøre en stor innsats? Kontakt meg på Frivilligsentralen på tlf. 91003104