• Back to list
  Kultur

  Monday, February 11, 2019

  4:45 PM - 5:40 PM

  KorArti´ øver på dagsenteret
  Lørenskog sykehjem, dagsenteret Gamleveien 104, Finstadjordet, Norge

  KorArti´ er et sangkor ledet av musikkterapeutene ved Lørenskog sykehjem. Sangerne er pasienter, pårørende, personalet og frivillige. Kom og bli med!

  Lørenskog sykehjem, dagsenteret Gamleveien 104, Finstadjordet, Norge