Storhaugen helsehus
Bevegelse
Samvær
Alle aldre
Frivillig
Sosialt treff
Aktivitet
Helse og omsorg
Friskliv og mestring

About

Storhaugen Helsehus Bilde log0.jpg

General information
Storhaugen helsehus Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling. Helsehuset har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for at den enkelte pasient skal kunne meste sin egen hverdag på en best mulig måte. Storhaugen helsehus ligger på Kirkelandet, like ved Kringsjå- og Rokilde sykehjem.
71574000
siri.hollingsater.stene@kristiansund.kommune.no
Kristiansund, Norge
Updated By Anne-Cathrine Grav Olsen.
Updated At 26/06/2019 14:40