Skattkammeret Stovner
Bevegelse
Håndverk
Ungdom
Tur
Friluft
Idrett
Barn(0-12 år)
Ungdom(12-18 år)
Aktivitet

About

Skattkammeret Stovner - ditt nye treffpunkt

Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse. Vi ønsker å skape arenaer som er åpne og inkluderende for alle.

Skattkammeret har en knutepunktsfunksjon for fritidsaktiviteter for barn og unge i Bydel Stovner. Vi skal informere, veilede, inspirere og tilrettelegge for at barn og unge skal få muligheten til å delta i sports- og fritidsaktiviteter i bydelen vår.

Tiltaket tilby gratis leie av sport- og fritidsutstyr i samarbeid med offentlige instanser som jobber med barn og unge, samt lokale klubber og foreninger.

I tillegg til å låne ut fritidsutstyr inviterer Skattkammeret også barn og unge til deltakelse på kostnadsfrie aktiviteter. Dere kan gjerne følge oss på facebook eller instagram.

Tilbudet er gratis til barn og unge opp til 20 år.

Vi fremmer et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk av fritidsutstyr.

General information
-Gratis utlånssentral av sports- og fritidsutstyr -Kostnadsfrie aktiviteter til barn og unge opp til 20 år. Berik fritida di på en miljøvennlig måte :) Kontaktperson: Mete Seymen
Contact person
Mete Seymen
Updated By Mete Seymen.
Updated At 13/08/2019 12:07