• Back to list
  Kunnskap

  Monday, January 28, 2019

  10:00 AM - 2:30 PM

  This event has an age limit on 16 and above

  Wanna join? Sign up and your in!

  Minimum 6 and maximum 10 participants

  Foreldreveiledning kurs
  Hosted by: Mennesker i Fokus
  Furuset Senter 5. Etasje Trygve Lies Plass, Oslo, Norge

  Undervisning er på Urdu/hindi. ICDP står for International Child Development Programme. Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna Gruppen blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

  Furuset Senter 5. Etasje Trygve Lies Plass, Oslo, Norge