Luster frivilligsentral
Kultur
Samvær
Alle aldre
Frivillige
Leksehjelp
Seniortreff
Bruktbutikk
Utstyrssentral

About

Luster frivilligsentral skal vere ein lokalt forankra møteplass som skal styrkje, stimulere og hjelpe einskildpersonar, lag og organisasjonar til å samarbeide og vidareutvikle frivillig innsats i tiltak som er til glede og nytte for dei som bur i kommunen, samt eit knutepunkt mellom desse og det offentlege.Vedtekter LFS v4 2018.pdf

General information
Luster frivilligsentral er ein sjølvstendig og frittståandeorganisasjon organisert som ei ideell foreining med ikkje økonomisk føremål. Frivilligsentralen har tilsett dagleg leiar i 100% stilling.
Contact person
Anita Kjørlaug
Updated By Anita Kjørlaug.
Updated At 13/08/2019 14:31