• Back to list
  Oppdrag
  Manage event

  Wednesday, March 13, 2019

  12:00 PM - 1:00 PM

  This event has an age limit on 18 and above

  Wanna join? Sign up and your in!

  Minimum 1 and maximum 20 participants

  Frivillige søkes til ulike oppgaver!
  Ljabrubakken Omsorg pluss Ljabrubakken 7, 1165 Oslo, Norway

  Her på Ljabrubakken Omsorg pluss bor det ca 56 eldre mennesker som av ulike funksjonsmessige grunner ikke kan bo hjemme lenger. Her foregår det aktiviteter både på dagtid og kveldstid, og innimellom arrangementer som fester for beboerne, loppemarked. Av noen av aktivitetene kan nevnes: turer med minibuss til ulike steder, maleverksted, gartnerklubben, Trim og trall, kryssord på stoskjerm, kveldstreff hver kveld osv. Vi har behov for frivillige til å hjelpe til av og til. Særlig ønsker vi noen som kan bistå på kveldstreffene hvor det kun en en person på vakt. Ellers trenger kulturleder noen til å være med på tur en gang pr måned, inkludert tur til svømmebasseng. Spasertur med beboerne i nærområdet er også en mulighet. Du er hjertelig velkommen til å ringe kulturleder Renate på tlf 41280358 for en prat om hva som kan passe for deg!

  Ljabrubakken Omsorg pluss Ljabrubakken 7, 1165 Oslo, Norway