Blaker bo- og omsorgssenter

About

Blaker bo- og omsorgssenter

Blaker bo- og omsorgssenter består av somatisk enhet med 32 beboere og demensenheten med 27 beboere.

Faggrupper vi har på huset er assistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere og fagsykepleier. Vi har lege i 50 % stilling.

Blaker+bo-+og+omsorgssenter_Inngangsparti_01.jpg

General information
Sørum kommune
Updated By Friskus Support.
Updated At 25/10/2018 09:06