Bergen og Hordaland Turlag

Sigrid på toppen.t59cccb4a.m1200.xd2dfe1d5.jpg

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftslivsorganisasjon med over 30.000 medlemmer. Organisasjonen ble grunnlagt i 1890. Bergen og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT). Foreningens formål er å tilrettelegge for et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv.

(Foto: Andre Marton Pedersen, Stølsheimen.)