• Back to list
  Oppdrag
  Manage event

  Wednesday, February 27, 2019

  4:00 PM - 9:00 PM

  This event has an age limit on 20 and above

  Wanna join? Sign up and your in!

  Minimum 6 and maximum 8 participants

  Vil du være frivillig på en ny ungdomsklubb?
  Hosted by: Avdeling Velferd
  Blokk 34, Solfjellshøgda 34 (Bydel Nordstrand) Solfjellshøgda 34, Oslo, Norge

  Nav / bydel Nordstrand har i samarbeid med dyktige ungdommer på Solfjellshøgda utviklet deres egen ungdomsklubb og værested i nærmiljøet. Vi er ute etter trygge, dyktige og sosiale frivillige i alle aldre (fra 20 år og oppover)som kan være i miljøet sammen med ungdommene en kveld i uken.

  Formålet med det ukentlige tilbudet er at ungdommene som bor i nærmiljøet skal ha et trygt, stabilt og hyggelig sted å samles etter skoletid. Solfjellshøgda består av mange barnefamilier med ulik kulturbakgrunn. Ungdommene som er i alderen 12-20 år har selv vært med i hele prosessen med å planlegge og innrede kjellerrommet som kan brukes til gaming, filmkvelder, samtalegrupper, leksehjelp og lignende.

  Du som frivillig vil få en kontaktperson og oppfølging fra bydelen. Her har du en unik sjanse til å bidra i utviklingen av et fantastisk nærmiljøtilbud for ungdommer, være en god støttespiller i deres liv - og samtidig få en spennende erfaring! Det vil også være mulighet til å få attest og referanse.

  Det kreves politiattest for å kunne jobbe med barn og unge.

  Alle henvendelser rettes til: Sine Sejrup Arntsen på Friskus, evt tlf 910 05 117 Rosanna Sevan på Friskus, evt tlf 477 14 654

  https://www.krem-norge.no/ungdommer-skaper-egen-ungdomsklubb-solfjellsdrommen/

  Vi gleder oss til å høre fra deg!

  Blokk 34, Solfjellshøgda 34 (Bydel Nordstrand) Solfjellshøgda 34, Oslo, Norge