Arna og Åsane kulturkontor

About

Arna og Åsane kulturkontor tildeler økonomisk støtte, leier ut lokaler, markedsfører kulturlivet i de to bydelene og gir råd og veiledning til frivillig og kulturelt arbeid.
Vi jobber for et variert kulturtilbud, og vi har et særlig fokus på barn og unge, utviklingshemmede, samt tilrettelegging av aktiviteter i nærmiljøene i samarbeid med ungdomsklubber, næringslivet, lag og organisasjoner.

General information
Vi skal bistå det frivillige kulturlivet i Arna og Åsane, og har særlig fokus på tilbud til barn og unge og mennesker med utviklingshemminger.
55567115
ArnaogAsane.Kulturkontor@bergen.kommune.no
Updated By Lise Lotte Andersen.
Updated At 06/08/2019 10:52