Go back


Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Friskus AS samler inn og
bruker personopplysninger gjennom tjenesten Friskus.
Friskus AS, ved Daglig leder, er behandlingsansvarlig for
virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er
delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun
oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav
på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven
§ 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger
(personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Friskus AS drifter og leverer tjenesten Friskus (nettadresse: friskus.com)
som er en digital møteplass for frivillig aktivitet i ditt nærmiljø og et
arbeidsverktøy til koordinatorer for effektiv og kvalitetssikret planlegging,
oppfølging og rekruttering for frivillighet. Friskus AS drifter også hjemme

Behandling av personopplysninger på friskus.com, friskusas.com og friskusas.no og tilhørende underdomener

CTO har det daglige ansvaret for Friskus AS sine behandlinger av
personopplysninger på friskus.com, friskusas.com og friskusas.no og
tilhørendeunderdomener av friskus.com, med mindre annet er oppgitt under.
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i
forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, eller registrere deg i
Friskus på friskus.com. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte,
med mindre annet er spesifisert.

Friskus AS utvikler og vedlikeholder hjemmesiden friskusas.com og friskusas.no.
Mlabs er driftsleverandør og databehandler for friskus.com
PROISP er driftsleverandør og databehandler for , friskusas.com og friskusas.no.
Mlabs utvikler løsningen for friskus.com.

Det er inngått databehandleravtale mellom Friskus AS og PRO ISP, Friskus AS og
Mlabs og Friskus AS. Avtalene regulerer hvilken informasjon leverandøren har
tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Friskus AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på
friskus.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å
forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva
statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge
besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som
benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert
menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte
bruker.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin
når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med
mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til
behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som
behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler
opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

friskus.com og tilhørende underdomener

Ved å registrere deg som bruker av friskus.com kan du se og delta på
aktiviteter. Det er også mulig å kommentere, like m.m. i friskus.com. Dette
vil være synlig for alle som benytter friskus.com og lagres hos Friskus AS.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av
personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.
Friskus AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til
den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Friskus AS sine
systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til
å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Friskus AS ikke har adgang
til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal
besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: friskus@friskus.com

Telefon: +47 911 75 556

Postadresse: Rognsbakken 42, 5705 VOSS


Samtykkeerklæring  ·  Personvernerklæring

Powered by Friskus