Practical info Recovery kurs

Monday, January 20, 2020

12:00 PM - 3:00 PM
Location: Husnes kulturhus
Address: Husnes, Norge
Show map
Contact person: Martha Varanes
Tags
Samvær
Voksne
Gratis
Innendørs
Created by Geir Ove Fosse. Updated at 03/01/2020 10:06
Recovery kurs

Har du utfordringar knytt til di psykiske helse eller eit rusproblem?

Vi starter opp med eit livsmeistringskurs som handlar om ditt liv og dine valg. Kurset skal bidra til å fremje moglegheitar og tru på at menneske kan leve meiningsfulle liv sjølv med store utfordringar i kvardagen.

Alle har draumar, ynskjer og mål for framtida. Vi har bruk for dine idear og dine erfaringar. Vi samlast i ei gruppe og arbeidar saman for at kvar einskild skal få fram sine ynskjer og mål for framtida.

Sjå vedlegg for ytterlegare informasjon og påmelding.

Documents
1 file(s)
Comments
0 comments