Practical info Mimrekveld

Monday, October 21, 2019

7:00 PM - 9:30 PM
Location: Hafslo bedehus
Address: Hafslo, Buene
Show map
Contact person: Lise Vik-Haugen
Tags
Kultur
Samvær
Voksne
Gratis
Innendørs
Song
Korsong
Created by Lise Vik-Haugen. Updated at 05/10/2019 12:19
Mimrekveld
Hosted by:

Sjå heile plakaten på facebook.Mimrekveld lite.pngHafslo songlag inviterer til mimrekveld
med bilete og musikkopptak av
korkonsertar o.l. frå dei siste tiåra.
Dei fleste bileta er tekne av
Kåre Alme, som deltek.
-Allsong
-Korsong
-Servering
Alle er hjarteleg velkomne!

Documents
1 file(s)
Comments
0 comments