Practical info Bli med å lede turgruppe

Wednesday, June 12, 2019

11:00 AM - 12:30 PM
Location: Oppmøte ved infopunktet
Address: Furuset bibliotek og aktivitetshus, Trygve Lies Plass, Oslo, Norge
Show map
Contact person: Halla Almostafa
Maybe Decline

Wanna join? Sign up and your in!

Created by Halla Almostafa. Updated at (not set)
Bli med å lede turgruppe

Furuset ligger rett ved Marka og nydelige Verdensparken. Bli med å inspirere til fine turer og sosialt samvær i DNTs nærturgruppe. Turen kan avsluttes med en kaffe i kafeen på Furuset bibliotek og aktivitetshus. Tilbake får du gleden av å gi gode opplevelser, kurs fra DNT og rabatt på turutstyr.

Vi trenger frivillige til å:

-lede enkle turer i Marka og nabolaget

-spre informasjon om tilbudet i sosiale medier

-motivere til fysisk aktivitet og sosialt samvær

Hvordan organiseres oppgavene?

Vi inviterer deg til en samtale sammen med DNT og legger opp rutene. Som nærturleder får du kart over området hvor turene skal gå, førstehjelpspakke, brodder til eget bruk på vinteren og til utlån, rød T-vest som markerer at du er turleder.

DNT jobber med å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser. Som frivillig turleder gjør du en viktig innsats for dette! Tilbake får du blant annet mulighet til å:

-Være en del av foreningens turlederfellesskap. Du inviteres til møter og aktiviteter i regi av DNT Oslo og Omegn.

-Delta på egne samlinger sammen med andre nærturledere tilknyttet Aktiv i 100.

-Gjennomføre foreningens kurslederutdanning. Nærturlederkurset er det laveste trinnet på utdanningen, og er et kurs vi ønsker at alle skal ha. Kurset inneholder opplæring i nærturlederrollen, planlegging av tur, risikovurdering, sikkerhet og ansvar på tur. Kurset varer 3-4 timer. Det arrangeres også egne førstehjelpskurs for turlederne.

-Rabatt på turutstyr og turer i Tursenteret i Storgata 3. (DNT Oslo og Omegns egen butikk).

Alle frivillige knyttet til Furuset bibliotek og aktivitetshus blir en del av vårt hyggelige fellesskap, inviteres til frivilligtreff og får en kontaktperson.

Comments
0 comments