Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Friskus samskapingsverktøy:

  1. ein portal med tilgang til frivillig aktivitet i ditt nærmiljø. 
  2. eit arbeidsverktøy til koordinatorar for effektiv og kvalitetssikra planlegging, oppfølging og rekruttering.

Friskus samskapingsverktøy vert laga av Friskus AS som er ein sosial entreprenør som vil gjere det lett for alle å delta i meiningsfull aktivitet og løyse reelle samfunnsutfordringar gjennom helseinnovasjon.

Spørsmål? Ring

911 75 556