Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Framdrift

Kort om prosjektet så langt, og nokre milepælar for firmaet og prosjektet Friskus framover.Februar 2018

Arendal

Med hjerte for Arendal og Arendal kommune er med i Friskus-samarbeidet

 

Juli 2017

Workshop

Friskisar til Friskusar etter vellukka workshop på Voss!

Juni 2017

Ny på laget

Friskus AS ynskjer Henrik Stensig, produktutviklar og kreativ grafisk designer med sans for estetikk og brukargrensesnitt, velkomen på laget.

Mai 2017

Samarbeid

Spanande kontakt oppretta, og som vart til eit fruktbart samarbeid. Christian Erichsen, seriegründer og investor. Direktør for M’Labs og alltid på utkikk etter nye vinklar.
April 2017

Utprøving

Societec testar IT-verktøyet i vestlandskommunar. Friskus-prosjektet er godt i gang.


Mars 2017

Grafisk profil og nettside

Logolink AS er tilknytta som designbyrå


Mars 2017

Samarbeid på plass

Mange støttespelarar og samarbeidspartnerar fell på plass, sjå nedst på sida

2016

Idéen født

Ideen til konsept og produkt har modnast over år gjennom arbeidet som seksjonssjef, i kontakt med lokalbefolkning og deira behov, offentlege tenestemenn/kvinner og leiing, politikarar, frivillige og ideelle organisasjonar, samt den sprikande kvaliteten på teknologiske løysingar på marknaden for det offentlege.

Spørsmål? Ring

911 75 556