Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!
 • Kvalitetstid for alle!

  Kvalitetstid for alle!

  Frivilligheitsarbeid er givande,
  og gleda går gjerne begge vegar

  Les meir
 • Engasjert? Ta del. Enkelt!

  Engasjert? Ta del. Enkelt!

  Vegen frå engasjement til handling vil bli kort.
  Friskus koplar dei frivillige til høveleg aktivitet og mottakar.

  Les meir
 • Kjenn deg verdifull!

  Kjenn deg verdifull!

  Det er mange som gjerne vil stilla opp for andre.
  Utfordringa er å gjera det enkelt å delta!

  Les meir

Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Friskus samskapingsplattform:

 1. ein portal med tilgang til frivillig aktivitet i ditt nærmiljø
 2. eit arbeidsverktøy til koordinatorar for effektiv og kvalitetssikra planlegging, oppfølging og rekruttering

 

På jakt etter trygt fotfeste i arbeidslivet, rett skuleval eller berre ei god oppleving?

Friskus utgjer eit nettverk der du lett møter inspirerande utfordringar og læring eller kan gjere meir av det du er god på. I Friskus får du informasjon om aktivitet nær deg, du kan styre din frivillige innsats og bygge din erfaringsbase - oppleve venskap, mestring og meining.

Arbeidar du med å førebyggje sjukdom og fremje helse og velferdstilbod?

Friskus effektiviserar og profesjonaliserar aktivitetskoordinering, oppfølging og planlegging. Systematisk og integrert frivillighet blir lett - saman med kollega, organisasjonar og lokalbefolkning. Friskus er ein kommunikasjonskanal til pårørande, naboar og eldsjeler – tilgjengeleg på nett og mobil.

Byrjar nokon av dei du er glad i, å bli gamal?

Vil du kjenne betre til kvardagen til dine eldre nære og kjære,
enkelt kommunisere saman med familie og den eldre, og koordinere aktivitet?
Friskus gjev tryggleik og oversikt uansett kvar i landet du bur.

Søkjer varm nabo 60+

Friskus gjer det mogleg å delta i aktivitet og meiningsfylte oppgåver når det passar. Driv hobby og kompetanse saman for andre, bry deg i lokalsamfunnet, for gode kjensler, venskap, mestring og meining!

Spørsmål? Ring

911 75 556